Reklamacje i zwroty

 

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

• osobiście pod adresem: 33-100 Tarnów, ul. Skrzyszowska 26;
• pisemnie na adres: 33-100 Tarnów, ul. Skrzyszowska 26;
• telefonicznie pod numerem telefonu: (14) 625-88-99.
• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tarnow@euroglas.com.pl;

UWAGA!!! Uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami przed odesłaniem towaru celem uzgodnienia sposobu jego dostarczenia na nasz adres.

 

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

(2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od

Umowy Sprzedaży; oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację.


Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres 33-100 Tarnów, ul. Skrzyszowska 26. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta – w przypadku złożenia reklamacji na podstawie rękojmi – żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1]Kodeksu cywilnego.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W celu ułatwienia realizacji uprawnień z tytułu reklamacji prosimy wypełniony, wydrukowany i podpisany protokół wraz z paragonem  oraz reklamowanym towarem przesłać na poniższy adres:
Euroglas
33-100 Tarnów, ul. Skrzyszowska 26
tel. 14 625 88 99

 

Pobierz formularz do wypełnienia: formularz

 

Formularz jest w formacie PDF, aby go otworzyć uruchom Adobe Reader. Program Adobe Reader jest bezpłatnym, godnym zaufania narzędziem służącym do wyświetlania i drukowania dokumentów PDF.

UWAGA!!! Uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami przed odesłaniem towaru celem uzgodnienia sposobu jego dostarczenia na nasz adres.

 

 
close

Ważne: Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyraższ zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.4699.19032, G: S, SklepNET, 1.0.4737.19516
Powrót Powrót Do góry Do góry